Tefsir Anabilim Dalı

 

İslam dininin temel kaynağı olan Kuran-ı Kerim’in tarihini, bu kaynağın değişik açılardan incelenmesi sonucunda ortaya çıkan literatürü, Kuran’ın daha iyi anlaşılıp yorumlanmasının usul ve metotlarını, tarih boyunca oluşan tefsir birikimini analitik bir yaklaşımla ele alan anabilim dalıdır. 

Tefsir ilminin amacı ve temel ilgi alanı Kur’an metnindeki mana ve mesajın Hz. Peygamber ve çağdaşlarının tanıklık ettikleri tarihsel, toplumsal ve kültürel vasat içindeki karşılığını tespit etmek, bunun yanında ilk dönemlerden günümüze tefsir sahasındaki çalışmaları değerlendirmek ve günümüzdeki Kur’an araştırmalarında bu zengin ilmî birikimden istifade etmek, aynı zamanda Kur’an mesajını te’vil faaliyetiyle güncellemektir.

MURAT AYDEMİR
Güncelleme : 16.11.2015 11:37:36