Tasavvuf Anabilim Dalı

 

İslâm’ın zâhir ve bâtın hükümleri çerçevesinde yaşanan mânevî ve derunî hayat tarzının bir ifadesi olan Tasavvuf, Hz. Peygamber’in ve ashabının yaşamında züht olarak tezahür etmiş, daha sonra gelişerek IV/X. Asırdan itibaren ise İslâmî İlimler arasında kendisine yer edinmiştir. VI/XII. asra gelindiğinde kurumsallaşarak büyük tarikat yapılanmalarının oluşmasıyla tüm İslâm coğrafyasına yayılarak günümüze kadar ulaşmış, gayesi insan-ı kâmil yetiştirmek olmuştur. 

Tasavvuf Anabilim Dalımızda, Hz. Peygamber’den günümüze Tasavvuf ’un doğuş, gelişim ve kurumsallaşma aşamaları, Tasavvuf ‘un kavram ve öğretileri, tasavvufî akım ve tarikatlar, Tasavvuf‘un diğer disiplinler ile olan ilişkisi gibi konuları incelenmektedir. 

MURAT AYDEMİR
Güncelleme : 16.11.2015 11:37:24