Hadis Anabilim Dalı

 

Hadis, genel anlamıyla Hz. Peygamber’in İslâm dinini tebliği süresince sergilemiş olduğu eylemleri, sarf etmiş olduğu sözleri ve ister huzurunda gerçekleşmiş olsun, isterse kendisine haber verilen bir olaya ilişkin onaylama veya reddetme şeklinde vermiş olduğu tepkilerinin toplamıdır. Başka bir deyişle Hz. Peygamber’in özellikle 23 yıllık peygamberlik tecrübesinin izlerini taşıyan sünnetinin bir ifadesidir. Dolayısıyla hadis, hem Hz. Peygamber’i, hem de onun özellikle peygamberlik boyunca ortaya koymuş olduğu her şeyi ele alıp inceleyen bir bilimin adı olmaktadır.

Bunun yanı sıra Hadis ilmi, İslâm dininin temel kaynağı olan Kuran’ın bir açıklaması, hayata aktarılan bir pratiği dolayısıyla da Kuran’dan sonraki ikinci kaynak olmasından dolayı da son derece önemlidir. Bu anlamda hadisleri bilmek, anlamak ve yorumlayabilmek, mensubu olduğumuz dini en sağlıklı şekilde anlayabilmek ve insanlığa sunabilmek anlamına gelecektir.

Böylesine bir konum ve öneme sahip olan bir ilimden yararlanabilmek, onu doğru ve amaca hizmet edecek tarzda ele almayı gerektirmektedir. Böyle bir hedefe ulaşabilmek için de hadisin ilk günden itibaren ezberlenmesi, korunması ve yazılması ve kitaplaştırılmasını kapsayan sürecin iyi bilinmesine bağlıdır. Bu amacın gerçekleşebilmesi adına Hadis Anabilim Dalı, hadislerin bize geliş şekline, onları bizlere ulaştıran ravilerin durumlarına, hadislerde murad edilen anlamlara, onlardan çıkan hükümlere ve bu çabaların sonucu oluşan literatürü kapsayan bir eğitim-öğretimi benimsemektedir.

 

MURAT AYDEMİR
Güncelleme : 16.11.2015 11:37:42