Bölüm Hakkında

 

İslam dininin en temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnet’in kurucu fonksiyonunu, bu kaynakların dinî ilimlere temel teşkil etme, norm üretme ve aynı zamanda çok geniş boyutlu bir medeniyet tesis etme hususundaki rolünü araştırmaktır. Bunun yanında Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf gibi temel İslami ilimlere ait zengin bilgi ve kültür mirasından istifadeyle genelde dünya üzerindeki tüm insanların, özelde Müslümanların çağdaş dönemde karşılaştıkları teolojik, sosyolojik ve psikolojik sorunlar üzerine araştırmalar yapmak ve bu sorunların çözümüne dair teklifler sunmaktır. 

MURAT AYDEMİR
Güncelleme : 10.03.2017 11:15:06