Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

 

İslam dininin temel kaynaklarını okuma ve anlama çabalarının gerekli kıldığı kaynak dil (Arapça) yeterliliğini sağlayabilmek vizyonuyla çalışmalarını yürüten bilim dalımız lisans aşamasında dört temel dil becerisinin (okuma, yazma, dinleme-anlama ve konuşma) kazandırılması ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda klasik ve modern dil öğretim teknikleri kullanarak hizmet vermektedir. Lisansüstü aşamada ise ileri düzey Arapça gramer konuları, detaylarıyla Arapça dil yapısı, klasik ve modern Arap edebiyat tarihi, Arap dilbilimi ve dil felsefesi gibi konularda program yeterliliklerinin kazanımına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

MURAT AYDEMİR
Güncelleme : 16.11.2015 11:36:57